1. Cover
2. Werken aan geluk
3. IBN in vogelvlucht
4. Onze werkwijze
5. Bijzondere relatie IBN en de gemeenten
6. Samen voor maatschappelijke impact
7. Samenwerkingen gericht op werkgelegenheid
8. Onze organisatie
9. Nader kennismaken

Onze organisatie: hoe is IBN georganiseerd?

De 6 gemeenten werken voor de uitvoering van de Wsw samen in het Werkvoorzieningschap en geven via het schap opdracht voor de uitvoering van de Wsw aan IBN. Het Werkvoorzieningschap kent een Algemeen Bestuur (6 wethouders van 6 gemeenten) en een Dagelijks Bestuur.

Lees meer  ▾

De IBN-organisatie heeft een BV structuur (Holding en dochter BV’s) met een Algemene vergadering, een Raad van Commissarissen en een bestuurder. Enig aandeelhouder van IBN is het Werkvoorzieningsschap. De aandeelhoudersbevoegdheid wordt uitgeoefend door de leden van het Algemeen Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en adviseert haar. De Raad bestaat uit 5 leden met elk een eigen expertise. De bestuurder geeft leiding aan de onderneming.

Organisatie in bedrijfsonderdelen

Onze organisatiestructuur is opgebouwd met bedrijfsonderdelen gevormd rond een specialisme.

Besturing
Holding: specialist in besturing, strategie en bedrijfsvoering

Primair proces
Participatie: specialist in het toeleiden naar werk.
Services: specialist in ontwikkelen van mensen in passend werk. Met de units Kwekerijen, Productie en Detacheringen.
Facilitair: specialist in ontwikkelen van mensen in passend werk in facilitaire dienstverlening. Met de units Openbare Ruimte  en Bedrijfsdiensten.

Ondersteuning aan primair proces
Dienstencentrum: specialist in ondersteuning van primaire processen en leveren van ondersteunende faciliteiten.

DOEGOODS is een merk van IBN, gericht op verkoop van kerstpakketten en relatiegeschenken. Sinds 1-1-2022 is DOEGOODS een zelfstandig bedrijfsonderdeel van IBN.