1. Cover
2. Werken aan geluk
3. IBN in vogelvlucht
4. Onze werkwijze
5. Bijzondere relatie IBN en de gemeenten
6. Samen voor maatschappelijke impact
7. Samenwerkingen gericht op werkgelegenheid
8. Onze organisatie
9. Nader kennismaken

Samen voor maatschappelijke impact

Sociale betrokkenheid is van alle tijden. De geschiedenis van IBN begint bij liefdadigheidsinitiatieven uit de jaren ’50 van de vorige eeuw, gevolgd door landelijke wetgeving voor de sociale werkvoorziening.

Lees meer  ▾

Een belangrijke historische mijlpaal is de ondertekening van de universele verklaring van de rechten van de mens in 1948. Het legt de basis voor de sociale werkplaatsen van vroeger, doorontwikkeld tot het IBN van vandaag.

In de universele verklaring van de rechten van de mens staat het recht op arbeid voor iedereen beschreven. Al ruim 70 jaar wordt hiervoor gestreden en in Nederland doen we het op zich goed. Maar dit blijft belangrijk. 1,3 miljoen mensen doen nog steeds niet mee. Terwijl arbeid een fundamenteel recht is voor ieder mens. Onacceptabel, reden te meer om nog krachtiger te gaan voor meer maatschappelijke impact.

In september 2015 heeft de VN de zogenoemde Global Goals vastgesteld. 17 duurzame doelen, gericht op een betere wereld. Doelen die concreet en tastbaar zijn en waarmee het voor iedereen mogelijk is een bijdrage te leveren en van betekenis te zijn. Wij hebben ons verbonden aan 4 van deze doelen:

Eerlijk werk en economische groei: onze visie ‘iedereen doet mee is het nieuwe normaal’ sluit hier naadloos bij aan. We kijken niet naar het verschil tussen degenen die werken en de mensen die dat nog niet doen, bij ons kijken we naar dat wat iemand wel kan en bieden we werk voor iedereen die daarbij extra hulp nodig heeft.

Goede gezondheid en welzijn: werken betekent meer dan geld verdienen alleen. Via verschillende programma’s stimuleren we het werkgeluk en de vitaliteit van onze medewerkers en door werk neemt hun sociale leven andere vormen aan.

Goed onderwijs: ontwikkeling in een loopbaan is onze werkwijze, opleiding in allerlei vormen hoort hier onlosmakelijk bij. Van vakgerichte opleidingen tot trainingen basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden).

Samenwerking en partnerschappen om doelen te bereiken: met de regio zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen op eigen benen kunnen staan in de arbeidsmarkt.