1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Jaarverslag 2019

Met werk meer mens

IBN maakt zich sterk om mensen die het op eigen kracht niet redden aan werk te helpen. En met succes: jaarlijks vinden vele mensen een nieuw doel in hun leven, op weg naar een nieuwe loopbaan.

Met de komst van de Participatiewet is onze rol en opdracht in de regio noordoost-Brabant veranderd. Naast het helpen met het vinden van een passende werkplek, ondersteunen we mensen bij hun ontwikkeling en hun loopbaan.

Onze organisatie is daarom sinds 2019 aangepast. In een nieuwe structuur, met een nieuwe uitstraling en vanuit één IBN willen we nog meer mensen helpen. Zodat we samen bijdragen aan de succesvolle ontwikkeling van mensen en daarmee aan het succes van onze regio. Iedereen doet mee is het nieuwe normaal.

Impact Corona-virus

In maart 2020 zijn de gevolgen van de corona-uitbraak in alle hevigheid duidelijk geworden. Vanzelfsprekend is deze crisis van grote invloed op IBN als onderneming. Echter, dit jaarverslag betreft een weergave van de gebeurtenissen en resultaten van IBN in het verslagjaar 2019.