1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Voorwoord van de directie

2020 is het jaar waarin we onze ambities gaan waarmaken. Dat was de uitspraak die aan het begin van het verslagjaar 2020 is gedaan. We zaten boordevol ideeën en nieuwe initiatieven en zouden ons 25-jarig bestaan gaan vieren, samen met onze stakeholders en onze medewerkers. En toen kwam corona… Onze wereld en onze plannen zijn ingrijpend veranderd. Het heeft veel gevergd van het aanpassingsvermogen van onze organisatie maar we zijn erin geslaagd steeds te kijken naar wat er wél mogelijk was. Daarmee zijn veel dingen weliswaar anders gelopen dan we hadden voorzien, maar in aangepaste vorm veelal toch doorgegaan.

Lees meer  ▾

Zo hebben we in oktober 2020 een online Sterrenshow gehouden vanuit Theater Markant in Uden. Met aansprekende artiesten en een spannende bingo is het voor onze medewerkers toch een feestelijke avond geworden als alternatief voor ons lustrumfeest.

In november was er een webinar voor onze gemeentelijke stakeholders, over de toekomst van de Participatiewet en de rol van IBN daarin. Ondanks enige vertraging door corona zijn er in 2020 grote stappen gezet in de voorbereidingen voor het nieuwe partnership voor de uitvoering van de Participatiewet. Het resultaat is een voorstel waarin een goede oplossing wordt geboden voor de inwoners in het noordoosten van Noord-Brabant. Hierin is de toekomst van IBN gewaarborgd en de solidariteit tussen de 11 gemeenten in deze regio overeind gebleven. Het bestaande partnership is in verband met corona verlengd tot 1 juli 2021.

Impact corona

We zijn er in dit bijzondere jaar ondanks alle beperkende maatregelen samen met de medewerkers in geslaagd om de werkzaamheden door te laten gaan. We hebben hiertoe allerlei aanpassingen gedaan om veilig werken mogelijk te maken. Dit heeft veel gevraagd van de flexibiliteit van de medewerkers, leidinggevenden, ondersteunende diensten en ook in het meedenken van onze klanten. Veel verschillende acties zijn ingezet om medewerkers in deze moeilijke tijd een hart onder de riem te steken: van korte films, kaarten, beterschapswensen en attenties tot tips voor thuiswerken, e-learningmogelijkheden, een extra personeelskrant en een speciale website voor medewerkers.

Binnen het bedrijfsonderdeel Facilitair is de dienstverlening bij openbare ruimte redelijk goed blijven doorlopen, bij bedrijfsdiensten was er een ander beeld: zo waren er scholen, sportlocaties en gemeentehuizen meerdere maanden gesloten waardoor de dienstverlening daar afnam. Bij het bedrijfsonderdeel Services was de impact ook groot. Gedetacheerde medewerkers konden op vele plaatsen niet aan het werk en bij zowel Productie als Kwekerijen waren veel medewerkers uit preventief oogpunt thuis. Bij sommige klanten viel het werk volledig weg, waarvoor deels vervangend werk is gevonden. Positief daarbij was dat het werkzaamheden waren voor de zorg. Zo konden we maatschappelijk belangrijk en zinvol werk realiseren. Het bedrijfsonderdeel Participatie had te maken met verminderde instroom en minder intakes. De grote uitdaging was om de mensen die een intake hadden gehad alsnog te kunnen laten starten in een traject bij IBN.

De coronaperiode is ook gebruikt om een onderzoek uit te voeren naar de unit Productie. Dit heeft geleid tot een verbeterplan waarmee in 2021 ‘plezierige winst’ gerealiseerd gaat worden: werkplezier en een positief rendement. De verbeteringen richten zich onder meer op sales, planning en procesoptimalisatie.

Nieuwe initiatieven

Nieuwe initiatieven werden in 2020 ondanks alles ontwikkeld en ingevoerd. In het begin van jaar is in Beugen de nieuwe kwekerij geopend. Er is een nieuw recruitmentproces met vacaturebank ontwikkeld, gevolgd door een campagne voor arbeidsmarktcommunicatie: ‘Gelukkig werk ik bij/via IBN’. Voor alle medewerkers is in de zomer een toegankelijke app gelanceerd met intern nieuws, relevante achtergrondinformatie en persoonlijke documenten. Samen met een aantal gemeenten en werkgevers is eind 2020 gestart met een speciaal programma voor jongeren: Young Talent. Dit is een initiatief om jongeren te helpen die juist nu extra moeite hebben om hun weg te vinden op de arbeidsmarkt.

Meeters – nice to meet you

Vermeldenswaardig is zeker ook onze vernieuwde vergaderlocatie Meeters in Uden. Het vergadercentrum van IBN is na een grote verbouwing en restyling getransformeerd tot een moderne vergaderlocatie met ruime congreszaal, een nieuw vergaderconcept, restaurant, Baristabar en een royale foyer. Als merk van IBN is Meeters meer dan een plek om samen te komen. Bij Meeters worden mensen die extra hulp nodig hebben op de arbeidsmarkt opgeleid tot professionele horecamedewerkers. Dat gebeurt via de eveneens nieuwe werkleerlijn horeca/catering van IBN. De officiële opening werd in 2020 tot twee keer toe afgezegd en het vergadercentrum is enkele maanden gesloten geweest. Toch is het eerste succes al in 2020 geboekt: Meeters werd vanuit MeetingReview verkozen tot de meest gastvriendelijke vergaderlocatie van Brabant (in de categorie Large, tot 250 personen).

Resultaten

De omzet is behoorlijk achtergebleven in dit door corona gedomineerde jaar. Deze omzetdaling is gelukkig op een goede wijze gecompenseerd door de speciale compensatieregeling voor sociale werkbedrijven. Hierdoor is het financiële resultaat op € 36k uitgekomen. In sociaal opzicht valt op dat de instroom van nieuwe gesubsidieerde medewerkers is uitgekomen conform het plan. De omstandigheden in de periodes van lockdown hebben dit niet gemakkelijk gemaakt. Een prestatie van formaat, waar we samen met de 11 gemeenten in noordoost Brabant erg trots op zijn.

De komst van het nieuwe partnership en de Kamerbrede steun voor het sociaal ontwikkelbedrijf 2.0 geven ons veel vertrouwen. We zien een mooie toekomst als schakel tussen mensen die het niet redden op de arbeidsmarkt en de reguliere arbeidsmarkt. Daar gaan we voor!

Drs. M.A.W. (Maarten) Gielen RC

Algemeen directeur

Zie voor het verslag van de Raad van Commissarissen: https://www.ibn.nl/over-ons/bestuur-en-toezicht/