1. Cover
2. Werken aan geluk
3. IBN in vogelvlucht
4. Onze werkwijze
5. Bijzondere relatie IBN en de gemeenten
6. Samen voor maatschappelijke impact
7. Samenwerkingen gericht op werkgelegenheid
8. Onze organisatie
9. Nader kennismaken

Bijzondere relatie IBN en de gemeenten

De 6 gemeenten in het noordoosten van Noord-Brabant kennen een lange en succesvolle samenwerking met IBN als uitvoeringsorganisatie van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de Wsw gestopt en is de samenwerking vernieuwd.

Lees meer  ▾

IBN voert de Participatiewet uit voor en in nauwe samenwerking met de 6 gemeenten. Hiervoor is sinds 1 juli 2021 een vernieuwd partnership van kracht tussen IBN en de gemeenten. Een bijzonder partnership waarbij we in gezamenlijkheid zorgen voor werkgelegenheid in onze regio voor de meest kwetsbare inwoners. Wij beschikken hiertoe over een breed en gevarieerd aanbod van werksoorten, zowel binnen IBN als via ons omvangrijke netwerk van werkgevers.

Lees meer over het vernieuwd partnership in het speciale digitale magazine

We onderscheiden vijf dimensies in de samenwerking tussen IBN en de gemeenten, waarbij de samenhang essentieel is: elke dimensie heeft impact op de ander.

Gemeente als eigenaar

Uniek in Nederland is de bijzondere winstverdeling voor gemeenten (via het Werkvoorzieningschap). Naar rato van gemeentelijke omzet wordt 50% van het nettoresultaat van IBN verdeeld onder alle 6 gemeenten (als eigenaren van IBN).

Gemeente als eigenaar

Uniek in Nederland is de bijzondere winstverdeling voor gemeenten (via het Werkvoorzieningschap). Naar rato van gemeentelijke omzet wordt 50% van het nettoresultaat van IBN verdeeld onder alle 6 gemeenten (als eigenaren van IBN).

Gemeente als opdrachtgever

6 gemeenten werken samen in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en geven via dit schap opdracht voor de uitvoering van de Wsw. IBN voert samen met de gemeenten de Participatiewet uit.

Gemeente als opdrachtgever

6 gemeenten werken samen in het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en geven via dit schap opdracht voor de uitvoering van de Wsw. IBN voert samen met de gemeenten de Participatiewet uit.

Gemeente als klant

Gemeenten nemen diensten van IBN af. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijk groenonderhoud, de schoonmaak van het gemeentehuis, catering of arbeidstoeleiding voor statushouders

Gemeente als klant

Gemeenten nemen diensten van IBN af. Denk bijvoorbeeld aan gemeentelijk groenonderhoud, de schoonmaak van het gemeentehuis, catering of arbeidstoeleiding voor statushouders

Gemeente als werkgever/inlener

Binnen de gemeentelijke organisatie werken medewerkers van IBN via detacheringen (gemeente is inlener) of via Begeleid werken (gemeente is werkgever).

Gemeente als werkgever/inlener

Binnen de gemeentelijke organisatie werken medewerkers van IBN via detacheringen (gemeente is inlener) of via Begeleid werken (gemeente is werkgever).

Gemeente als belanghebbende partij

IBN is een van de grootste werkgevers in de regio. Wij brengen uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en bieden ook werk aan ruim 650 niet-gesubsidieerde medewerkers. Werken via IBN leidt aantoonbaar tot voordelen voor de maatschappij.

Gemeente als belanghebbende partij

IBN is een van de grootste werkgevers in de regio. Wij brengen uw inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk en bieden ook werk aan ruim 650 niet-gesubsidieerde medewerkers. Werken via IBN leidt aantoonbaar tot voordelen voor de maatschappij.