1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Opleiding en ontwikkeling
5. Partnership IBN en gemeenten
6. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
7. Financieel
8. Onze organisatie
9. Colofon

Jaarverslag 2022

Iedereen doet mee: Samen maken we mensen gelukkig met werk

Ieders talent wordt benut, iedereen doet mee. Bij IBN zijn we overtuigd van het belang van werk. Wij vinden dat iedereen die wil en kan werken, ook moet kunnen werken. Werken draagt bij aan het welbevinden, ergens bij horen, naast iemand ook iets zijn, het biedt structuur, collega’s en financiële zelfstandigheid. Helaas lukt het niet iedereen om zelfstandig een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt. Dit kent allerlei oorzaken zoals fysieke en/of psychische beperkingen, sociale problemen, leeftijd, het ontbreken van diploma’s en er ervaring, de taal niet spreken enzovoorts. Voor al deze mensen zijn wij er!

Al ruim 25 jaar maken we ons sterk om mensen die het op eigen kracht niet redden, aan werk te helpen. We willen dat mensen weer mee kunnen doen. Dat mensen vanuit hun eigen talenten en ambities kunnen bouwen aan een loopbaan. Want, werken maakt mensen gelukkiger. En gelukkige mensen maken onze samenleving mooier.