1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Onze organisatie

Hoe zit onze organisatie in elkaar? De structuur per 31-12-2020.

Lees meer  ▾

Organisatie in bedrijfsonderdelen

Onze organisatiestructuur is opgebouwd met bedrijfsonderdelen gevormd rond een specialisme.

Besturing
Holding: specialist in besturing, strategie en bedrijfsvoering

Primair proces
Participatie: specialist in het toeleiden naar werk.
Services: specialist in ontwikkelen van mensen in passend werk. Met de units Kwekerijen, Productie en Detacheringen.
Facilitair: specialist in ontwikkelen van mensen in passend werk in facilitaire dienstverlening. Met de units Openbare Ruimte en Bedrijfsdiensten.

Ondersteuning aan primair proces
Dienstencentrum: specialist in ondersteuning van primaire processen en leveren van ondersteunende faciliteiten.