1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Colofon

Het jaarverslag van IBN is samengesteld door de afdelingen Planning & Control en Marketing & Communicatie van IBN. Het jaarverslag is bestemd voor externe relaties.

Raadpleeg voor meer informatie www.ibn.nl, het publicatierapport Kamer van Koophandel, de MVO-verklaring en het verslag van de Raad van Commissarissen.