1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Onze organisatie

Hoe zit onze organisatie in elkaar? De structuur per 31-12-2018 én meer informatie over de wijzigingen per 01-01-2019.

Lees meer  ▾

De Algemene Vergadering (AV) wordt gevormd door het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap waarin de elf vertegenwoordigers van de gemeenten in ons werkgebied zitting hebben. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden afkomstig van de gemeentelijke overheid (twee per deelregio) en drie leden die op aanbeveling van de Ondernemingsraad zijn benoemd.

NB: Wijzigingen per 1-1-2019

Per 1 januari 2019 wordt de nieuwe organisatiestructuur van kracht, het bedrijvenmodel wordt losgelaten en er wordt gewerkt vanuit units in de bedrijfsonderdelen Participatie, Facilitair, Services en Dienstencentrum. Met deze aangepaste structuur kunnen we beter inspelen op de doelstelling van de Participatiewet en onze ontwikkelopdracht.

Organisatie in bedrijfsonderdelen

Onze organisatiestructuur is opgebouwd met bedrijfsonderdelen gevormd rond een specialisme.

Besturing
Holding: specialist in besturing, strategie en bedrijfsvoering

Primair proces
Participatie: specialist in het toeleiden naar werk.
Services: specialist in ontwikkelen van mensen in passend werk. Met de units Kwekerijen, Productie en Detacheringen.
Facilitair: specialist in ontwikkelen van mensen in passend werk in facilitaire dienstverlening. Met de units Openbare Ruimte  en Bedrijfsdiensten.

Ondersteuning aan primair proces
Dienstencentrum: specialist in ondersteuning van primaire processen en leveren van ondersteunende faciliteiten.

Ook wordt de governance structuur aangepast in 2019: de aandeelhoudersrol van de gemeenten krijgt meer vorm in de Algemene Vergadering en de governance wordt meer op basis van specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid ingericht in de Raad van Commissarissen.