1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

IBN geeft invulling aan de 3 P’s Planet, People en Profit. Met oog voor milieu en mens realiseren we met hoogwaardige dienstverlening maatschappelijk rendement.

Lees meer  ▾

IBN zelf heeft zich de laatste jaren nadrukkelijk beziggehouden met de duurzaamheid van de eigen organisatie. Bij het beheer van onze gebouwen kiezen we voor renovatie en verbouwing van bestaande panden in plaats van nieuwbouw. Bij vervanging kiezen we nieuwe energiezuinige toepassingen, zoals LED- verlichting, duurzamere klimaat- en luchtbehandelingssystemen, bewegingsmelders en, in sanitaire ruimten, waterbesparende kranen en spoelmechanismen. Via het MVO-programma Made Blue levert IBN Facilitair jaarlijks een bijdrage aan het project ‘Een liter voor een liter’: de waterbesparing van ons facilitaire bedrijf wordt omgezet in evenveel liters schoon drinkwater voor mensen in ontwikkelingslanden.

We richten ons actief op terugdringing van papierverbruik. In 2017 is een plan opgesteld om verdergaand te digitaliseren. Het tempo hiervoor is in 2018 verhoogd. Zo is in 2018 het aflopende contract voor de kopieer-en printapparatuur met 20% teruggebracht. Verdere terugdringing van het papierverbruik is gerealiseerd door te gaan werken met digitale handtekeningen, declaratieApps en het klantenportaal IBN Zakelijk. De communicatie met medewerkers willen we zoveel mogelijk digitaal laten verlopen. Het medewerkerportaal Ons IBN is hierin heel belangrijk. Stimuleren dat zoveel mogelijk medewerkers hieraan deelnemen blijft een speerpunt zodat de papieren correspondentie verder terugloopt. De verschillende locaties van IBN zijn alle voorzien van zonnepanelen In 2018 is hiermee 1.200.000 kWh aan groene energie opgewekt, ongeveer de helft van ons jaarverbruik.

‘Buy local’ is een belangrijk uitgangspunt in de inkoopstrategie van IBN. Meer dan de helft van onze inkoop vindt plaats in onze regio. Van onze leveranciers wordt bovendien verwacht dat zij een bepaald bedrag besteden aan social return. Daarmee kunnen klanten en leveranciers van IBN een bijdrage leveren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer betaald werk te bieden. Uit onderzoek blijkt dat het aan het werk helpen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt door IBN resulteert in een positief resultaat voor de maatschappij. Zo zijn medewerkers die bij IBN werken gelukkiger, hun eigenwaarde neemt toe, ze voelen zich gewaardeerd en ze hebben een groter sociaal netwerk. De harde opbrengsten van IBN voor de maatschappij bestaan uit besparingen op uitkeringen en toeslagen, extra inkomsten uit belastingen, extra consumptie en extra productiviteit. Zie voor uitgebreide informatie over dit onderzoek de IBN uitgave ‘Maatschappelijk rendement als basis voor groei’ (april 2017).

We willen ons binnen IBN meer gaan richten op het zichtbaar maken van de maatschappelijke impact die we kunnen realiseren. Wat is de meerwaarde van het bestaan van IBN voor de mensen voor wie we er zijn (onze medewerkers en kandidaten)? Voor onze klanten? En voor toeleiders? Dit gaan we inzichtelijk maken via de zogenoemde Global goals.

Global goals zijn 17 duurzame doelen, vastgesteld in september 2015 door de Verenigde Naties, gericht op een betere wereld. Doelen die concreet en tastbaar zijn en waarmee het voor iedereen mogelijk is een bijdrage te leveren en van betekenis te zijn. Wij hebben ons in 2018 verbonden aan 4 van deze doelen:

– Eerlijk werk en economische groei: onze visie ‘iedereen doet mee is het nieuwe normaal’ past hier naadloos op. We kijken niet naar het verschil tussen degenen die werken en de mensen die dat nog niet doen, bij ons kijken we naar dat wat iemand wel kan en bieden we werk voor iedereen die daarbij extra hulp nodig heeft.

– Goede gezondheid en welzijn: werken betekent meer dan geld verdienen alleen. Via verschillende programma’s stimuleren we het werkgeluk en de vitaliteit van onze medewerkers en door werk neemt hun sociale leven andere vormen aan.

– Goed onderwijs: ontwikkeling in een loopbaan is onze werkwijze, opleiding in allerlei vormen hoort hier onlosmakelijk bij. Van vakgerichte opleidingen tot trainingen om laaggeletterdheid aan te pakken.

– Samenwerking en partnerschappen om doelen te bereiken

In het kader van ‘schone mobiliteit’ is in 2018 wederom vaker gekozen voor hybride en volledig elektrische auto’s binnen het ruim 300 vervoersmiddelen tellende wagenpark. Hierbij hoort een uitbreiding van het aantal laadpalen op de eigen terreinen. IBN participeert daarnaast in het deelauto initiatief ‘Duurzaam op Weg’ met de gemeente Uden en woningbouwvereniging Area. Op eigen terrein zijn  4 (van de in totaal 14) volledig elektrische deelauto’s voor gemeenschappelijk gebruik geplaatst.

Sinds 2014 is IBN aangesloten bij het Movus-netwerk, voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De daarbij aangesloten zeer intrinsiek gemotiveerde ondernemers delen dit thema, vergaren op deze manier kennis en streven ernaar zo hun eigen organisatie verder te brengen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Bijzonder is uiteraard ook ons eigen MVO netwerk, AANtWERK, dat IBN met Weener XL en WSD heeft opgericht. De partners en founders van dit netwerk inspireren elkaar tijdens evenementen en workshops op het gebied van de ‘P’ van People als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met AANtWERK willen IBN, Weener XL en WSD onder het motto ‘we zijn samen verantwoordelijk voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ laten zien dat sociaal en succesvol zakendoen heel goed samen gaan. Ook in 2018 heeft AANtWERK weer een aantal nieuwe partners en founders mogen verwelkomen.

IBN Kwekerijen is gecertificeerd volgens de hoogste trede van Milieu Programma Sierteelt (MPS) en IBN Facilitair beschikt over het Green Key keurmerk met niveau goud. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Zij gaan daarbij een stap verder dan de normale wet- en regelgeving vereist. Bij Green Key bestaan er drie niveaus: brons, zilver en goud. Om die laatste te behalen zijn talloze maatregelen nodig. Naast de basiseisen als zuinig omgaan met water en energie en toepassing van LED-verlichting, heeft het eten en drinken een duurzaam keurmerk, zijn er oplaadpunten voor auto’s op de parkeerplaats en dragen de medewerkers zogenoemde fairware kleding. Alle panden hebben een A-energielabel en Ploegmakers beschikt over het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder.

Zie voor de actuele en volledige MVO verklaring van de bestuurder: www.ibn.nl/mvoverklaring