1. Intro
2. Voorwoord
3. Over mensen
4. Partnership IBN en gemeenten
5. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
6. Financieel
7. Onze organisatie
8. Colofon

Jaarverslag 2018

Sociaal ondernemen met impact

IBN biedt kansen aan mensen die het zonder onze steun niet redden op de arbeidsmarkt: mensen uit de Participatiewet, via de Wet sociale werkvoorziening, de Wajong en ook aan schoolverlaters van VSO/PRO, statushouders en mensen die het bij hun eigen werkgever niet meer kunnen bolwerken. Als sociale onderneming geloven we in mensen en een evenwichtige maatschappij. Een wereld waarin we geld zien als investeringsmiddel voor het geluk van mensen. Ondernemend, verbindend en volwaardig: Iedereen wint, iedereen winst!